METHEORA – Hodowla Psów Rasy Manchester Terrier

Zanim kupisz szczenię Manchester Terriera...

Decyzja o zakupie psa jest poważną decyzją na wiele lat. Na co zwrócić uwagę kupując szczenię?

 

ZANIM KUPISZ SZCZENIĘ MANCHESTER TERRIERA, PRZECZYTAJ:

Udaj się do oddziału Związku Kynologicznego w Polsce, na wystawę, odwiedź hodowle, najlepiej kilka, poszukaj informacji na stronach internetowych, postaraj się dowiedzieć jak najwięcej o rasie. W przypadku Manchester terriera zdobycie informacji może być trudne większość książek poświęconych tej rasie to literatura obcojęzyczna. Dostępna jest jednak obszerna ogólna literatura w której omawia się kwestie związane z zakupem, wychowaniem, żywieniem i pielęgnacją psów.

Suka hodowlana rodzi szczenięta raz w roku, wszystkie szczenięta powinny być odrobaczone, zaszczepione i poddane kontroli hodowlanej a protokół przeglądu hodowlanego powinien być udostępniony do wglądu zainteresowanym przy zakupie szczenięcia razem z kompletem dokumentów rodziców. Poproś hodowcę o pokazanie całej dokumentacji, rodowodów rodziców, protokołu z przeglądu hodowlanego, Książeczki Zdrowia, wyników z wystaw. Spisz z hodowcą umowę kupna – sprzedaży psa, o wzory takiej umowy możesz zapytać w swoim oddziale ZKwP (Związku Kynologicznego w Polsce).

Obejrzyj matkę szczeniąt, dopytaj się jaki ma charakter, upewnij się czy jest zadbana i w dobrej kondycji. Unikaj hodowli, w których psy trzyma się stale w kojcach, również takich gdzie jest ich bardzo dużo i gdzie hodowca specjalizuje się w wielu modnych rasach na raz. Dobry hodowca dba o to by szczenięta prawidłowo się rozwijały, szczepi je i odrobacza, dobrze odżywia a przede wszystkim dba o ich prawidłową socjalizacje, zapewnia im dużo kontaktu z ludźmi i psami, najlepiej jeśli przebywają w miejscu w którym mogą obserwować ludzi. Istotną sprawą jest również wczesna stymulacja neurologiczna która staje się coraz bardziej popularna wśród hodowców oraz testy charakterologiczne. Zarówno szczenięta jak i psy dorosłe powinny dostawać karmę z wyższej półki, dostosowaną do ich potrzeb. W hodowli powinno być czysto! Szczenięta uczą się czystości już od około 4 tyg. życia, stosowanie podkładów higienicznych jest dość kosztowne ale pozwala ukształtować w psach nawyk utrzymywania czystości, łatwiej też uczy się takie szczenię załatwiania w wyznaczonym miejscu. Dobry hodowca będzie dbał o to by psy miały odpowiednią ilość ruchu i zajęcia np. dzięki spacerom czy przez uprawianie sportu, zabawę na wybiegu. Psy mają być czyste, zadbane i w dobrej kondycji. 

Nie kupuj psa bez rodowodu ani psów z niszowych organizacji wydających niekompletne dokumenty. Rodowód jest gwarancją pochodzenia szczenięcia. Jeśli zależy Ci na tym by pies miał określony wygląd i charakter kup psa z rodowodem, jeśli nie adoptuj pieska ze schroniska. Biorąc psa z hodowli prowadzonej z pasją możesz mieć pewność, że w mniejszym stopniu może on przenosić wady genetyczne – oczywiście nie wszystkie można w 100% wykluczyć, jednak można zdecydowanie ograniczyć możliwość ich wystąpienia. Możemy mieć też pewność, że otrzymujemy szczenię, którego matka była zdrowa, właściwie żywiona i pielęgnowana przed i w czasie ciąży, jej potomstwo od chwili porodu otoczone było prawidłową opieką. Zwierzę z pseudohodowli niesie ryzyko wielkiego rozczarowania oraz dużych kosztów leczenia ewentualnych zaniedbań pseudohodowcy. Nie kupuj psa w hodowli gdzie sprzedaje się psy z rodowodem i bez rodowodu- takie postępowanie jest niedopuszczalne w regulaminie hodowli. Nie kupuj szczeniąt młodszych niż 7 tygodni. Zapraszam do prześledzenia stron na temat pseudohodowli, co warto wiedzieć o rodowodzie, organizacjach zajmujących się zrzeszaniem hodowców psów rasowych. Związek Kynologiczny w Polsce jako jedyna organizacja w Polsce zrzeszona jest w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI (Federation Cynologique Internationale). Szczenięta nabyte z dokumentacją innych organizacji i stowarzyszeń nie mogą być rejestrowane w ZKwP, nie mogą uczestniczyć w wystawach organizowanych pod patronatem FCI, uzyskiwać tytułów oraz uprawnień hodowlanych.

 

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ PRZY ZAKUPIE PSA RASOWEGO

O PSEUDOHODOWLACH : https://kobiecymzdaniem.wordpress.com/portfolio/pseudohodowle-a-zwiazek-kynologiczny-w-polsce/ 

„Pies bez rodowodu jest o połowę tańszy”- cena samego rodowodu a właściwie metryki to ok. 40zł (większość kosztów to opieka weterynaryjna, żywienie, środki pielęgnacji, opłacenie reproduktora itp.)
„Tylko pierwsze trzy psy z miotu mają rodowody”- wszystkie szczeniaki z danego miotu otrzymują rodowód, choć nie wszystkie muszą być wystawowymi psami, w miocie mogą się zdarzyć szczenięta z wadami np. uzębienia- piesek taki jest tańszy ale nie może być psem wystawowym, taki piesek będzie wspaniałym pupilem domowym.
„Są psy rasowe bez papierów” – tylko papiery są dla Ciebie gwarancją, że pies, którego kupujesz jest czystej krwi Manchesterem i na takiego właśnie psa wyrośnie. Kupując psa bez rodowodu może się okazać, że wyrośnie na psa wcale nawet nie przypominającego tej rasy. 

Zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. „o ochronie zwierząt” (Dz.U.2003.106.1002 z póz. zm.) Ustawa obowiązuje od 01.01.2012 

Ustawa zamknęła możliwość rozmnażania psów w pseudohodowlach oraz sprzedawania ich na targowiskach, jarmarkach i giełdach. Sytuacja taka spowodowała, że ludzie trudniący się do tej pory rozmnażaniem psów stworzyli własne organizacje gdzie rejestrują psy i sami sobie potwierdzają ich rasowość, wystawiając rodowód z pokoleniami NN -nieznane. Taki rodowód nie gwarantuje rasowości psa, gdyż jego przodkowie nie są znani, mogą być nimi nawet psy kundelki. Tylko rodowody zapisywane przez dziesiątki lat dają gwarancję rasy. Przodkowie są dobierani ściśle według wzorca rasy, selekcjonowani pod względem zdrowia, charakteru i wyglądu. Wzorzec rasy został zatwierdzony przez światową organizacja FCI (Federation Cynologique Internationale), która patronuje pracy hodowlanej nad kształtowaniem i doskonaleniem danej rasy. FCI ma wiele swoich organizacji na całym świecie, w tym tylko jedną w Polsce Związek Kynologiczny w Polsce – w skrócie ZKwP. W hodowlach należących do ZKwP można nabyć w pełni rasowe – rodowodowe szczenię, wyhodowane zgodnie z wytycznymi FCI i regulaminem ZKwP, który przedkłada dobro RASY i zwierząt nad interes samej hodowli. ZKwP to JEDYNA organizacja kynologiczna, działająca w naszym kraju od 1938r uznawana przez Międzynarodową Federację Kynologiczną FCI z prawem do wydawania rodowodów FCI. I na koniec jeszcze uwaga: FCI to nie to samo co F.C.I. drobna różnica w skrócie i mówimy już o innej organizacji. Do F.C.I. należy PFK – Polska Federacja Kynologiczna. Napotkałam już ogłoszenia w których w tytule pominięto kropeczki by przyszłego nabywcę szczenięcia wprowadzić w błąd. 

Definicja hodowli : Hodowla to planowe i świadome działanie człowieka, mające na celu poprawę populacji genetycznej zwierząt, doskonalenie cech dziedziczonych, tak by potomstwo było lepsze od pokolenia rodzicielskiego pod względem eksterieru, charakteru i zdrowia, pozbawione cech ujemnych a obdarzone cechami najlepszymi dla danej rasy z zachowaniem odpowiedniej systematycznej selekcji i w stworzonych optymalnych dla danego gatunku warunkach. Cel ten nie jest łatwy do osiągnięcia i wymaga lat pracy, które zapisane są w rodowodach psów. Rodowód powinien wskazywać trzy, cztery pokolenia. Celem pracy hodowlanej jest dalsze doskonalenie pokoleń pod względem genetycznym by zasoby genetyczne dla kolejnych pokoleń były coraz stabilniejsze i lepsze, pozbawione wad i cech nie wskazanych, odpowiadające dokładnie WZORCOWI RASY. Dowodem czystości rasy naszego psa jest rodowód trzy – lub cztero – pokoleniowy dokument wykazujący jego pochodzenie na podstawie zamieszczonych w nim przodków. Około 90% psów rasowych w Polsce posiada rodowód wydany przez Związek Kynologiczny w Polsce na podstawie otrzymanej od hodowcy metryki. 

Zmiany w ustawie „o ochronie zwierząt” od dnia 01.01.2012 brzmią następująco:
Art. 10a. 1.
1. Zabrania się: 
1/ wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach
2/ prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych 
3/ wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu i hodowli 
2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych 
3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. 
4. Zakaz, o którym mowa w ust.3 nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. 
5. Zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt.3, nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt, oraz organizacji społecznych których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 
6. Zakaz, o którym mowa w ust.2, nie dotyczy hodowli zwierząt, zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. 
Art. 10b. 1.
1. Zabrania się nabywania: 
1/ zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach; 
2/ psów i kotów poza miejscami ich chowu i hodowli; 
2. Zakaz, o którym mowa w ust.1.pkt.2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt, oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

 

KILKA WAŻNYCH PYTAŃ


Decydując się na psa powiększasz rodzinę o pełnowartościowego członka. Nad wyborem psa musi dobrze zastanowić się cała rodzina. Kilka pytań do przemyślenia które pomogą w podjęciu odpowiedzialnej decyzji. 

Czy na pewno chcesz i możesz mieć psa?
Jakie masz warunki – mieszkanie, dom z ogrodem?
Jaki jest Twój stan zdrowia i kondycja?
Jaki masz charakter pracy?
Ile czasu będziesz mógł poświęcić psu?
Jakie są koszty utrzymania psa?
Czy zapewnisz psu odpowiednie żywienie i opiekę weterynaryjną? 
Co z urlopem? 
Jak liczna jest Twoja rodzina? 
W jakim wieku są dzieci? Czy pomogą w opiece nad psem?
Czy ktoś z domowników jest alergikiem?
Czy masz już w domu inne zwierzęta? Jakie?
Czy to odpowiednia dla Ciebie rasa? 
Czy chcesz psa wystawowego – „show”, sportowca czy domowego przyjaciela?
Jakiej płci ma być Twój pies?
Czy chcesz mieć jednego czy więcej?
Gdzie kupić psa?
Na co zwrócić uwagę przy wyborze szczenięcia?


Jestem hodowcą, ale przede wszystkim pasjonatem „swojej” rasy. Ponieważ zależy mi na tym, aby szczenięta trafiły do dobrych właścicieli uczciwie i rzeczowo doradzę potencjalnemu nabywcy czy dany pies spełni jego oczekiwania i czy będzie czuł się dobrze w nowym domu.

Top